TERMENI ŞI CONDIŢII

1. PREVEDERI GENERALE

Site-ul online disponibil la adresa de internet www.remediiuitate.ro este deținut și administrat de societatea INFO DIGITAL MEDIA S.R.L., persoană juridică de drept românesc, cu sediul social în Bucureşti, sector 1, Drumul Pădurea Neagră, nr. 19-33, bloc C23-SP01C, etaj 3, apartament 31, camera 8, România, email: george@remediiuitate.ro înmatriculată în Registrul Comerțului București sub nr. J40/14413/2021, Cod Unic de Înregistrare 44771210, capital social subscris și vărsat în valoare de 200 lei (în continuare „Societatea” sau „Vânzătorul”).

Utilizarea www.remediiuitate.ro necesită îndeplinirea de către sistemele informatice utilizate de către Utilizator a anumitor cerințe de ordin tehnic.

Termenii și Condițiile www.remediiuitate.ro se adresează Utilizatorilor, Clienților consumatori și Clienților neconsumatori care utilizează www.remediiuitate.ro sau încheie Contracte la Distanță.

Informațiile prezentate în cadrul www.remediiuitate.ro cu privire la Produse constituie doar invitația la încheierea Contractului de Vânzare în sensul art. 2 pct. 7 din Ordonanța de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii, precum și pentru modificarea şi completarea unor acte normative.

Acceptarea Termenilor și Condițiilor www.remediiuitate.ro este voluntară, dar necesară în scopul plasării comenzii de către Utilizator, reprezentând o formalitate premergătoare încheierii Contractului la Distanță.

Navigarea în cadrul www.remediiuitate.ro, urmată de Comandă, echivalează cu citirea, înțelegerea și acceptarea expresă de către orice Utilizator a Termenilor și Condițiilor www.remediiuitate.ro.

Societatea își rezervă dreptul de a schimba și actualiza, în orice moment, conținutul platformei www.remediiuitate.ro, precum şi Termenii şi Condițiile de folosire, fără niciun fel de notificare prealabilă. În caz de divergențe sau neînțelegeri între Societate şi Utilizator, se vor aplica Termenii şi Condițiile valabile la momentul plasării Comenzii de către Utilizator.

Termenii şi Condițiile www.remediiuitate.ro au în vedere achiziționarea Produselor prin intermediul platformei www.remediiuitate.ro.

Societatea își rezervă dreptul de a fixa cantitatea maximă de Produse pe care o poate furniza Utilizatorului,

Toate informațiile folosite pentru descrierea Produselor disponibile pe www.remediiuitate.ro (i.e. imagini statice/dinamice/prezentări multimedia, etc.) nu reprezintă o obligație contractuală din partea Vânzătorului, acestea fiind utilizate în cadrul www.remediiuitate.ro exclusiv cu titlu de prezentare.

În cazul în care plata Prețului Produselor este efectuată online, Societatea nu este/nu poate fi făcută responsabilă pentru niciun alt cost suplimentar ocazionat Utilizatorului, incluzând, dar nelimitându-se la comisioane de conversie valutară aplicate de către banca emitentă a cardului bancar al Utilizatorului, în cazul în care moneda de emitere a acestuia nu este în RON.

Vânzătorul poate cesiona şi/sau subcontracta unei terțe părți servicii ce țin de onorarea Comenzii, cu informarea Utilizatorului, nefiind necesar acordul acestuia. În toate cazurile, Societatea va fi răspunzătoare față de Utilizator pentru toate obligațiile contractuale asumate în cadrul Contractului la Distanță.

Utilizatorul poate interacționa cu Vânzătorul în mod telefonic sau prin intermediul adresei de poștă electronică george@remediiuitate.ro

În cazul în care platforma www.remediiuitate.ro este afectată de un volum al traficului neobișnuit de mare, Societatea își rezervă dreptul de a solicita Clienților/Utilizatorilor introducerea manuală a codurilor de validare de tip captcha, în vederea protejării informației din cadrul www.remediiuitate.ro.

Crearea de Conturi multiple, folosind adrese generate automat şi care expiră după o perioadă predefinită, pentru a putea beneficia de promoții sau oferte, sau orice comportament fraudulos în măsura să afecteze bunul mers al Campaniilor Promoționale (i.e. plasarea unor Comenzi într-un cuantum substanțial, în scopul acumulării unor puncte de loialitate, dar care sunt anulate ulterior) este interzisă şi va fi considerată o tentativă de fraudă. Societatea își rezervă dreptul de a suspenda Conturile astfel create și de a retrage beneficiile aferente Campaniilor Promoționale sau ofertelor în curs, de a anula Contul fără preaviz, înștiințare, alte formalități sau despăgubiri.

Orice tentativă de fraudă sau orice frauda (cum ar fi, dar fără a se limita la accesarea datelor Clienților și/sau Utilizatorilor www.remediiuitate.ro, alterarea conținutului platformei www.remediiuitate.ro, încercarea de afectare a performanțelor serverelor care deservesc platforma www.remediiuitate.ro, deturnarea conținutului livrărilor Produselor către terți, etc.) vor fi pedepsite conform prevederilor legale in vigoare.

 2. DEFINIŢII

Definițiile de mai jos se vor aplica termenilor următori atunci când sunt utilizați în materialul de față, cu excepția cazului în care contextul impune un alt înțeles:

Campanii Promoţionale

Condițiile particulare de vânzare ale Produselor expuse în cadrul www.remediiuitate.ro, reglementate prin regulamente aferente, cu respectarea Legislaţiei Incidente (i.e. reducerea Prețului sau a costurilor de livrare, în limita stocurilor disponibile, etc);

Cerinţe Tehnice

Cerințe tehnice minime a căror îndeplinire este necesară pentru utilizarea www.remediiuitate.ro şi anume calculator, laptop sau alt dispozitiv multimedia cu acces la internet, de natură a asigura accesul la poșta electronică şi la internet.

Comandă

Un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Vânzător și Utilizator, prin intermediul căruia Utilizatorul își exprimă intenția de a încheia un Contract la Distanță, cu utilizarea mijloacelor de comunicare la distanță, precizând totodată Produsele pe care se oferă să le achiziţioneze de la Vânzător şi furnizându-i acestuia datele necesare pentru încheierea și realizarea Contractului la Distanţă;

Comunicări Comerciale

Serviciul electronic de tip „newsletter” care permite Clienților sau Utilizatorilor să recepţioneze informații periodice de la Vânzător, în special despre Campaniile Promoţionale şi Produsele oferite spre vânzare în cadrul www.remediiuitate.ro, la adresa de e-mail sau numărul de telefon pe care Utilizatorul le-au furnizat în procesul de creare al Contului;

Consumator 

Orice persoană fizică sau grup de persoane fizice constituite în asociații, care acționează în scopuri din afara activității sale comerciale, industriale sau de producție, artizanale ori liberale;

Contract la Distanţă

Contract de vânzare-cumpărare încheiat la distanţă, fără prezenţa fizică simultană a Vânzătorului şi a Utilizatorului, materializat în comanda confirmată şi acceptată de către Vânzător, prin email şi prin intermediul căruia Vânzătorul este de acord să vândă și să livreze Produsele, iar Utilizatorul este de acord să achiziționeze, să primească și să facă plata acestor Produse, în acord cu principiile stabilite de Termenii și Condițiile www.remediiuitate.ro;

Conţinut

Elemente de tip text, grafice sau multimedia, cum ar fi, dar fără a se limita la, informații despre Produse şi inclusiv imagini şi descrieri ale acestora, videoclipuri promoționale, dacă este cazul, descrieri și imagini ale persoanelor, scripturi, software, mărci înregistrare, care sunt postate și distribuite în cadrul www.remediiuitate.ro de către Vânzător, fiind proprietatea acestuia sau a furnizorilor săi;

Curier

Orice persoană de drept public sau privat care prestează servicii de curierat rapid;

Departamentul CS

Departamentul Customer Support (relații clienți) și care oferă Clienților sau Utilizatorilor informații cu privire la activitatea desfășurată prin intermediul www.remediiuitate.ro, fiind disponibil de luni până vineri, între orele 09:00 – 20:00, la adresa de email george@remediiuitate.ro

www.remediiuitate.ro Site-ul online care constă în platforma de comerţ electronic www.remediiuitate.ro şi care permite plasarea Comenzilor de către Utilizator, precum și prestarea de servicii puse la dispoziţie de către Vânzător. www.remediiuitate.ro este deţinut, operat şi administrat de către Vânzător, fiind alcătuit dintr-un ansamblu de pagini de internet corelate între ele, care poate fi accesat prin intermediul unui browser web;

Legislaţia Incidentă

Codul Civil din 2009, Ordonanţa Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor pe piaţă, Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între profesionişti şi consumatori, Legea nr. 365/2002 privind comerţul electronic, Hotărârea Guvernului nr. 1308/2002 privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 365/2002 privind comerţul electronic, Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative;

Preț

Suma de bani pe care o primește Vânzătorul în schimbul furnizării către Utilizator a Produsului comandat, în conformitate cu termenii și condițiile Contractului la Distanță. Prețul este format din valoarea Produsului, la care se adaugă, după caz, cheltuielile de transport și/sau încasare aferente. Cheltuielile de transport şi/sau încasare aferente sunt detaliate pe www.remediiuitate.ro, înainte de plasarea Comenzii de către Utilizator, dar și mai jos, în cuprinsul secțiunii „Livrare”;

Produs

Bunul mobil listat în cadrul www.remediiuitate.ro, menționat în Comandă și care face obiectul Contractului la Distanță, ce urmează a fi furnizat de către Vânzător Utilizatorului, în schimbul achitării Prețului

Termeni şi Condiţii www.remediiuitate.ro

Prezentul document, care definește termenii de încheiere a Contractelor la Distanţă prin intermediul www.remediiuitate.ro, stabileşte drepturile și obligațiile Vânzătorului și ale Utilizatorului, în acord cu prevederile Legislaţiei Incidente;

Tranzacţie

Operaţiunea de încasare sau de rambursare către Utilizator a sumei rezultate din vânzarea unui Produs de către www.remediiuitate.ro, prin utilizarea serviciilor procesatorului de carduri agreate de către Vânzător sau prin încasarea ramburs prin curier, indiferent de modalitatea de livrare aleasă de către Utilizator.

Utilizator

Orice persoană fizică care are vârsta peste 18 ani sau persoana juridică care vizitează www.remediiuitate.ro și/sau efectuează o Comandă.

Zi Lucrătoare

Una din zilele de luni până vineri inclusiv, cu excepția sărbătorilor legale, declarate zile libere.

 3. SERVICII ELECTRONICE ŞI FUNCŢIONALITĂŢI PUSE LA UTILIZATORULUI DE CĂTRE VÂNZĂTOR ÎN CADRUL WWW.REMEDIIUITATE.RO. COMUNICĂRI COMERCIALE

3.1. SERVICII ELECTRONICE ŞI FUNCŢIONALITĂŢI PUSE LA DISPOZIŢIA UTILIZATORULUI DE CĂTRE VÂNZĂTOR ÎN CADRUL WWW.REMEDIIUITATE.RO

În cadrul www.remediiuitate.ro, Vânzătorul pune la dispoziţia Utilizatorului următoarele servicii electronice şi funcţionalităţi:

·         plasarea Comenzilor, precum și încheierea Contractelor la Distanţă, în condițiile reglementate de Termenii şi Condiţiile www.remediiuitate.ro;

·         vizualizarea Conținutului afișat în cadrul www.remediiuitate.ro;

Utilizatorul are următoarele obligaţii în ceea ce priveşte utilizarea serviciilor electronice şi a funcţionalităţilor puse la dispoziţie de Vânzător în cadrul www.remediiuitate.ro:

·         să furnizeze date conforme cu realitatea atunci când plasează o Comandă sau în formularele de înregistrare la crearea Contului;

·         să actualizeze datele pe care le-au furnizat Vânzătorului la momentul plasării Comenzii şi al încheierii Contractului la Distanţă, în special pentru utilizarea corectă a serviciilor electronice şi a funcţionalităţilor oferite de www.remediiuitate.ro. Utilizatorul are posibilitatea de a modifica în orice moment datele introduse în timpul creării Contului sau al plasării Comenzii, utilizând toate opțiunile disponibile din cadrul secțiunii Cont sau plasare Comandă;

·         să folosească serviciile electronice și funcționalitățiile puse la dispoziție de către Vânzător astfel încât să nu interfereze cu funcționarea platformei www.remediiuitate.ro;

·         să utilizeze serviciile și funcționalitățile puse la dispoziție de către Vânzător în conformitate cu legislația în vigoare şi cu Termenii şi Condiţiile www.remediiuitate.ro;

·         să plătească Prețul și celelalte costuri asociate livrării Produselor, după caz;

·         să preia la timp Produsele comandate prin utilizarea metodei de livrare și plata ramburs;

·         să nu desfășoare activități informatice sau orice alte activități care au ca scop obținerea de informații care nu sunt destinate Utilizatorului, inclusiv date ale altor Utilizatori sau care interferează cu principiile sau aspectele tehnice de funcționare ale www.remediiuitate.ro și realizarea plății Preţului Produselor, ori modificarea neautorizată a Conținutului furnizat de Vânzător, în special a celor furnizate în cadrul www.remediiuitate.ro referitor la Prețuri sau la descrierea Produselor.

Reclamații referitoare la furnizarea serviciilor electronice în cadrul www.remediiuitate.ro pot fi depuse:

·         în format electronic prin intermediul poștei electronice la adresa: george@remediiuitate.ro.

Se recomandă precizarea de către Utilizator în reclamaţie/plângere a următoarelor aspecte:

·         natura și circumstanțele referitoare la subiectul plângerii, în special, tipul neregulii și data când aceasta a avut loc;

·         solicitarea Utilizatorului;

·         datele de contact ale petentului.

Cerinţele enumerate mai sus constituie doar un model şi nu influenţează eficacitatea reclamaţiilor înaintate dacă modelul recomandat se omite, însă aceste informaţii pot facilita examinarea cu celeritate a plângerii de către Vânzător.

Soluţionarea reclamaţiei de către Vânzător se poate face imediat, dar nu mai târziu de 30 de zile calendaristice de la data confirmarii primirii plângerii formulate de către Utilizator.

3.2.     COMUNICĂRI COMERCIALE

Nu sunt considerate Comunicări Comerciale, în înţelesul Legislaţiei Incidente, mesajele primite de către Utilizator de la Vânzător, prin SMS sau poştă electronice, referitoare la statusul relaţiei dintre Vânzător şi Utilizator (i.e. confirmare creare cont, confirmare plasare Comandă, notificare livrare Produse, comunicare incidente de securitate, etc).

4. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Societatea colectează şi prelucrează datele cu caracter personal în cadrul platformei www.remediiuitate.ro conform Politicii privind Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal în www.remediiuitate.ro, disponibilă aici.

Consimţământul pentru primirea de Comunicări Comerciale se manifestă de Utilizator conform Politicii privind Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal, disponibilă pe www.remediiuitate.ro.

 5. PLASAREA COMENZII. ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI LA DISTANŢĂ

5.1.     Plasarea Comenzii

          5.1.1   Aspecte generale

Vânzătorul oferă posibilitatea plăsării Comenzii pentru Produse prin accesarea platformei www.remediiuitate.ro.

Produsele achiziționate prin intermediul www.remediiuitate.ro sunt destinate exclusiv uzului personal al Utilizatorului.

www.remediiuitate.ro nu poate fi tras la răspundere pentru informații introduse eronat de către sau Utilizator, din care pot decurge întârzieri sau imposibilități de livrare. Totodată, în acest caz, Societatea nu poate fi ținută răspunzătoare pentru orice eventual prejudiciu suferit de Utilizator ca urmare a întârzierii în livrarea Comenzii.

Societatea poate refuza o Comandă, fără a exista obligații între părți şi fără să existe posibilitatea pentru Utilizatorul să poată pretinde daune, în oricare din următoarele situații:

·         eșuarea / invalidarea Tranzacției;

·         neacceptarea de către banca emitenta a cardului Utilizatorului a Tranzacției, efectuată prin transfer bancar;

·         date incomplete sau incorect furnizate de Utilizator;

·         activitatea Utilizatorului poate produce daune platformei www.remediiuitate.ro şi/sau partenerilor comerciali ai Societății;

·         există suspiciuni rezonabile că respectivul Utilizator plasează Comenzi exclusiv în scopul de a acumula beneficiile oferite de www.remediiuitate.ro  (i.e. nu onorează Comenzile ulterior, anulându-le sau neachitând Prețul Produselor);

·         există suspiciuni rezonabile cu privire la o posibilă fraudă din Utilizatorului în ceea ce privește modalitatea de plată a Prețului Produselor.

Chiar dacă a luat toate măsurile pentru ca informația prezentată pe platforma www.remediiuitate.ro să fie exactă şi corectă, Vânzătorul nu poate fi ținut răspunzător pentru inexactitățile care pot apărea în completarea de către Utilizator a formularelor din platforma www.remediiuitate.ro pentru finalizarea Comenzii. Utilizatorii sunt responsabili pentru corectitudinea şi caracterul complet al informațiilor pe care le furnizează în cadrul formularelor disponibile pe platforma www.remediiuitate.ro.

În cazul în care un Produs comandat de către Utilizator nu mai poate fi livrat/furnizat de către www.remediiuitate.ro, ne obligăm să informăm Utilizatorul asupra acestui fapt, fie telefonic, fie prin email și în cazul în care Utilizatorul a achitat anterior acestei informări contravaloarea Produsului, să returnăm în contul bancar indicate de Utilizator contravaloarea Produsului, în termen de maxim 14 zile de la data la care Societatea a luat la cunoștință acest fapt sau de la data la care Utilizatorul și-a exprimat în mod expres intenția de a ieși din Contractul la Distanță.

Vânzătorul îşi rezervă dreptul de a stabili un prag valoric minim al Comenzii, pentru care livrarea Produsului/Produselor este gratuită.

Societatea îşi rezervă dreptul de a anula Comenzile pentru Produse care sunt afişate în www.remediiuitate.ro ca urmare a unor erori tehnice sau care, din cauza unor erori tehnice, prezintă preţuri evident eronate/derizorii pentru Produse.

Din cauza timpului foarte scurt de procesare a Comenzilor, este imposibilă operarea de modificări asupra Comenzilor deja plasate. Anularea Comenzii se poate face în maxim o oră de la plasarea acesteia.

Prin plasarea Comenzii, Utilizatorul certifică faptul că a împlinit vârsta de 18 ani.       

 5.1.2.  Plasarea Comenzii

În cadrul www.remediiuitate.ro, Utilizatorul plasează Comanda în următorul mod:

·         Utilizatorul vizionează materialul de prezentare aferent fiecarui produs in parte si ulterior daca doreste sa plaseze comanda completeaza formularul aflat pe aceasta pagina ce solicita Numele Prenumele si Telefonul utilizatorului si apasa butonul Comandă Acum;

·         Utilizatorul va putea fi contactate telefonic de Vânzător pentru finalizarea comenzii sau poate finaliza comanda singur completând formularul de comandă (checkout page) existent pe site-ul cartidefolos.ro, datele necesare încheierii și executării obiectului Contractului la Distanţă. Utilizatorul trebuie să completeze formularul de Comandă individual cu datele lui, necesare pentru încheierea și executarea obiectului Contractului la Distanţă. În fiecare situație transmiterea de către Utilizator a unor date neactualizate/incorecte poate duce la imposibilitatea realizării obiectului Contractului la Distanţă. În formularul de Comandă este necesar a fi specificate următoarelor date ale Utilizatorului: numele și prenumele, adresa (strada, numărul casei / locuinţei, codul poştal, localitatea, ţara), adresa de e- mail (opțional), număr de telefon de contact, precum şi datele ce ţin de Contractul la Distanţă, respectiv Produsul/Produsele, cantitatea Produsului/Produselor, locul şi metoda de livrare a Produsului/Produselor, modalitatea de plată aleasă.

·         Utilizatorul alege una din modalitățile de livrare puse la dispoziție de către Vânzător, precum şi modalitatea de plată a Prețului și a eventualelor costuri generate de livrarea Produsului/Produselor;

·         Utilizatorul trimite Vânzătorului Comanda, depunând oferta de achiziţionare a Produsului, prin intermediul funcționalității puse la dispoziție de www.cartidefolos.ro în acest scop (i.e. butonul ”Cumpără Acum” Prin apasarea butonului Cumpără Acum, Utilizatorul acceptă și este de acord cu Termenii și Condițiile de utilizare ale www.remediiuitate.ro și cartidefolos.ro;

·         în funcție de metoda de plată aleasă, Utilizatorul poate fi redirecționat către o pagină a unui prestator extern, care furnizează servicii de plată în scopul realizării plații Preţului.

Comanda primeşte un număr și toate ofertele de achiziţionare privind Produsele listate în Comandă vor fi procesate în paralel.

Prin completarea formularul de comandă de pe site-ul remediiuitate.ro sau prin finalizarea Comenzii pe site-ul cartidefolos.ro, Utilizatorul declară în mod expres că este de acord ca un reprezentant www.remediiuitate.ro să îl contacteze prin orice mijloc disponibil (i.e. e-mail/telefon) pentru finalizarea sau confirmarea Comenzii.

            5.2.3   Încheierea Contractului la Distanță

Contractul la Distanţă se consideră a fi încheiat în momentul în care Vânzătorul confirmă prin email (opțional) sau prin telefon plasarea Comenzii de către Utilizator şi disponibilitatea Produsului/Produselor, prin acceptarea ofertei acestuia privind achiziţionarea Produsului/Produselor menţionată în Comandă.

Contractul la Distanţă denumește în special Produsul, caracteristicile sale principale, Prețul, costurile de expediere și alte condiții relevante, conţinutul acestuia completându-se cu Termenii şi Condiţiile www.remediiuitate.ro și cartidefolos.ro

Vânzătorul se străduiește să asigure disponibilitatea tuturor Produselor și să realizeze obiectul Contractului la Distanţă. Daca livrarea Produselor nu este posibilă din motive independente de www.remediiuitate.ro, Utilizatorul are dreptul la rezoluţiunea Contractului la Distanţă şi restituirea tuturor sumelor achitate, după caz. Utilizatorul nu poate solicita plata unor prejudicii morale.

 6. MODALITĂŢI ŞI TERMENI DE PLATĂ PENTRU PRODUSELE ACHIZIŢIONATE ÎN CADRUL WWW.REMEDIIUITATE.RO. FACTURARE

6.1.     Modalităţi şi Termeni de Plată pentru Produsele Achiziţionate în cadrul www.remediiuitate.ro

Vânzătorul pune la dispoziția Utilizatorului, în principiu, următoarele metode de plată:

6.1.1 Prevederi generale

·         numerar, în sistem ramburs, plata Preţului fiind efectuată direct la Curier, în momentul primirii/ridicării coletului aferent Comenzii plasate de Utilizator;

În cazul în care Utilizatorul alege să plătească ramburs la primirea/ridicarea coletului, acesta este obligat să efectueze plata la primirea/ridicarea coletului, în caz contrar acesta nu îi va fi livrat de Curier. Refuzul primirii coletului duce la rezoluţiunea Contractului la Distanţă şi descarcă Vânzătorul de obligaţia unei noi livrări a Produsului respectiv.

6.2.     Facturare

Prețul, modalitatea de plată sunt specificate în Comandă. Vânzătorul va emite către Utilicator o factură fiscală pentru Produsele livrate conform Comenzii, obligația Utilizatorului fiind să precizeze în mod corect şi complet toate informațiile necesare emiterii de către Vânzător a facturii fiscale, în conformitate cu legislația în vigoare.

Prin trimiterea Comenzii, Utilizatorul îşi exprimă acordul să primească facturile fiscale în format electronic, prin trimiterea acestora de către www.remediiuitate.ro prin intermediul poştei electronice, la adresa de e-mail menţionată de Utilizator sau în format fizic prin curier.

Facturile fiscale emise de Vânzător pentru Produsele aferente unor Comenzi ce vor fi livrate prin curier se vor transmite Utilizatorului prin email sau prin curier odata cu produsul. Facturile aferente Produsului/Produselor care nu au fost preluate de către Utilizator vor fi anulate de Vânzător la momentul la care Produsul/Produsele va/vor fi restituit/e de Curier.

 7. MODALITĂŢI ŞI COSTURI DE TRANSPORT. TERMENE ŞI CONDIŢII DE LIVRARE. RECEPŢIA PRODUSELOR

7.1.     Modalităţi şi Costuri de Transport

            7.1.1.  Modalităţi de Transport

Livrarea Produselor este disponibilă pe teritoriul României.

Vânzătorul oferă Utilizatorului următoarele metode de livrare ale Produsului/Produselor:

·         expediere prin curier cu ramburs.

Livrarea Produselor se poate realiza prin intermediul Curierului, la adresa specificată de Utilizator în Comandă.

   7.1.2   Costuri de Transport

Prevederi Generale

Costurile de Transport pentru livrarea Produselor sunt în sarcina Utilizatorului.

Costurile livrării Produsului (pentru transport, livrare şi servicii poştale) sunt indicate în momentul plasării Comenzii de către Utilizator.

Costurile Livrării

În cazul încheierii Contractului la Distanţă, pentru fiecare Comandă plasată pe www.remediiuitate.ro se va percepe un cost de transport ce diferă în funcție de modalitatea de livrare selectată de Utilizator în pagina de finalizare a Comenzii.

 Livrare prin Curier, pe teritoriul României:

·         în cazul livrărilor prin intermediul Curierului în București  costul de livrare este de 9.10 lei

·         în cazul livrărilor prin intermediul Curierului în România în alte localității  costul de livrare este de 12.25 lei

7.2.     Termene şi Condiţii de Livrare. Recepţia Produselor

            7.2.1   Termene de Livrare

Durata totală de așteptare privind livrarea Produsului către Utilizator (data livrării) se compune din timpul de pregătire al Comenzii pentru expediere de către Vânzător și durata de livrare a Produsului de către Curier.

Data estimată de livrare poate varia în funcție de Produs.

Pentru toate categoriile de Produse, termenul maxim de livrare este de 30 de zile calendaristice de la data încheierii Contractului la Distanță.

Având în vedere numărul mare de Comenzi ce se pot înregistra, există posibilitatea ca termenul de livrare al Produselor estimat pe www.remediiuitate.ro la momentul vizualizării Produsului/plasării Comenzii să poată suferi modificari. Societatea va întreprinde toate acțiunile necesare pentru a livra Produsele comandate în termen de 30 de zile calendaristice de la încheierea Contractului la Distanţă.

Dacă Produsele nu au fost livrate în termenul indicat, Utilizatorul poate solicita livrarea într-un termen suplimentar, de 5 Zile Lucrătoare. Dacă nici în termenul suplimentar Produsele nu sunt livrate, Utilizatorul poate solicita rezoluţiunea Contractului la Distanţă.

          7.2.2.  Condiții de Livrare

Utilizatorul va fi contactat telefonic de către Curier în prealabil pentru a obține confirmarea prezentei acestuia la adresa aleasă pentru livrarea Comenzii.

Utilizatorul se obligă să fie prezent la adresa de livrare indicată, în intervalul orar în care Curierul îl anunță că livrează Comanda, în caz contrar urmând a suporta taxa de transport aferentă unei posibile noi livrări. Intervalul orar în care se livrează Comanda va putea fi modificat doar cu acordul Curierului.

La solicitarea Curierului, Utilizatorul va face dovada identității sale și va comunica numărul de Comandă atribuit de către Vânzător.

În cazul în care Utilizatorul se află în imposibilitatea recepționării Comenzii în mod personal, Comanda va fi lăsată la adresa precizată doar unei persoane cu vârsta mai mare de 18 ani și doar în cazul comunicării prealabile către Curier a numărului Comenzii.

Nicio cerere de livrare a unei Comenzi nu va putea fi onorată dacă Utilizatorul nu îndeplinește condițiile de mai sus.

În cazul livrării la locul de muncă al Utilizatorului, dacă Curierul nu poate avea acces în incinta imobilului respectiv, Utilizatorul trebuie să se asigure că poate recepționa Comanda.

Livrarea se consideră a fi îndeplinită de către Societate la momentul predării Produselor Comandate către Utilizator.

          7.2.3.  Recepția Produselor

Aspecte generale

Utilizatorul are obligația de a semna bonul de livrare (AWB) prezentat de către Curier la livrarea Produselor comandate, la care este anexată nota de livrare ce conține toate informațiile despre Produsele livrate (denumire produs, cantitate, preț). De asemenea, Utilizatorul va verifica dacă Produsele sunt deteriorate sau dacă există lipsuri, iar eventualele probleme vor fi menționate în mod olograf pe nota de livrare, pentru a putea fi luate în considerare.

 RECLAMAŢII CU PRIVIRE LA PRODUSE

Imaginile Produselor din www.remediiuitate.ro au doar un caracter ilustrativ şi nu constituie o prezentare obligatorie a proprietăţii Produselor.

Vânzătorul este obligat să livreze Utilizatorului Produse fără defecte şi care sunt în conformitate cu Contractul la Distanţă.

Se consideră că produsele sunt în conformitate cu Contractul la Distanţă, dacă:

·         Corespund descrierii făcute de Vânzator în www.remediiuitate.ro;

·         Corespund scopurilor pentru care sunt utilizate în mod normal produsele de același tip;

·         Prezintă parametrii de calitate și performanțe normale, la care Utilizatorul se poate aștepta în mod rezonabil, date fiind natura Produsului, declarațiile Produsului privind caracteristicile concrete ale acestuia făcute prin publicitate sau prin înscriere pe eticheta Produsului.

În cazul în care Produsele prezintă un defect la livrare, părţile Contractului la Distanţă pot conveni cu privire la o compensaţie pe care Vânzătorul să o acorde Utilizatorului.

Reclamația poate fi depusă de către Utilizator fie în scris, la adresa george@remediiuitate.ro. Societatea recomandă Utilizatorului să menţioneze în reclamaţie informaţii referitoare la (i) împrejurările care fac obiectul reclamaţiei, mai exact la tipul defectului Produsului şi la data constatării acestuia; (ii) modalitatea aleasă de a aduce Produsul în conformitate cu Contractul la Distanţă sau declaraţia referitoare la micșorarea Prețului sau renunțarea la Contractul la Distanţă, precum și (iii) datele de contact ale petentului.

Dacă Produsul vândut are un defect, Utilizatorul are dreptul să ceară înlocuirea Produsului cu unul fără defecte sau eliminarea defectului, sub forma înlocuirii sau a reparării Produsului. Dacă înlocuirea Produsului sau eliminarea defectului acestuia este imposibilă pentru Vânzător, Utilizatorul poate solicita reducerea Preţului Produsului sau, dacă defectul este unul substanţial, se poate retrage din Contractul la Distanţă.

În măsura în care reclamaţia formulată de Utilizator este justificată, Vânzătorul are următoarele obligaţii:

·         dacă înlocuirea sau reparaţia Produsului sunt posibile, să înlocuiască Produsul defect cu unul fără defecte sau să înlăture defectul într-un timp rezonabil, fără crearea neplăcerilor nejustificate pentru Utilizator, în conformitate cu prevederile Legislaţiei Incidente şi pe cheltuiala sa. Orice reparare sau înlocuire va fi facută în cadrul unei perioade de timp rezonabile stabilită de comun acord între Vânzator şi Utilizator;

·         dacă înlocuirea sau reparaţia Produsului nu sunt posibile, să restituie Utilizatorului Preţul, parţial sau total, în funcţie de solicitarea Utilizatorului, în termen de 15 zile calendaristice de la data la care Vânzătorul este notificat în acest sens de către Utilizator. În scopul rambursării Preţului şi finalizării Tranzacţiei, Societatea va restitui suma respectivă în contul bancar în lei, furnizat de către Utilizator, cu excepţia cardurilor Revolut.

Vânzătorul va răspunde solicitării reclamației Utilizatorului prin intermediul Departamentului CS, nu mai târziu de 10 Zile Lucrătoare de la data primirii acesteia. Societatea va informa Utilizatorul despre progresul reclamaţiei, în special despre primirea, acceptarea sau respingerea acesteia, prin email/telefon.

În cazul în care, pentru a da curs solicitării reclamației depuse de către Utilizator va fi necesară punerea la dispoziția Vânzătorului a Produsului, Utilizatorul va fi obligat să livreze Produsul pe cheltuiala Vânzătorului.

Durata soluţionării reclamaţiei, inclusiv eliminarea defectelor sau înlocuirea Produsului, durează de regulă până la 30 de zile calendaristice, fiind însă necesară furnizarea de către Utilizator a asistenţei necesare în vederea respectării termenului respectiv.

Vânzătorul este răspunzător dacă defectul fizic va fi constatat de Utilizator la momentul livrării produsului. Cererea de îndepărtare a defectului Produsului sau de schimb al acestuia cu alt Produs fără defecte trebuie formulată în termenul menţionat anterior, sub sancţiunea prescrierii acesteia.

Utilizatorul trebuie sa informeze Vânzătorul despre lipsa de conformitate a Produsului la momentul livrării produsului.

9. RETRAGEREA DIN CONTRACTUL LA DISTANŢĂ. POLITICA DE RETUR A WWW.REMEDIIUITATE.RO

9.1.   Retragerea din Contractul la Distanţă

9.1.1 Prevederi Generale

Utilizatorul are dreptul de a se retrage din Contractul la Distanţă, fără a preciza motivele şi fără să suporte orice fel de cheltuieli, altele decât cele prevăzute de lege. Pentru exercitarea dreptului de retragere în termenul prevăzut de Legislaţia Incidentă, Utilizatorul trebuie să informeze Vânzătorul cu privire la dreptul de a se retrage utilizând o declarație neechivocă, care poate fi trimisa direct prin e-mail la adresa: george@remediiuitate.ro.

Perioada de retragere din Contractul la Distanţă este de 30 zile şi începe de la data la care Produsul a fost preluat de Utilizator sau de către o parte terță desemnată de acesta, alta decât Curierul, iar în cazul unui Contract la Distanţă care include mai multe Produse care sunt livrate separat, în loturi sau părţi, de la intrarea în posesie a ultimului Produs lot sau parte.

Vânzătorul are obligaţia de a comunica Utilizatorului confirmarea de primire a retragerii, iar în termen de cel mult 14 zile calendaristice de la primirea din partea Utilizatorului a declaraţiei de rezoluţiune a Contractului la Distanţă, va restitui acestuia, în principiu, toate plățile efectuate de acesta, cu excepția costurilor suplimentare ce rezultă din modul de livrare ales de Utilizator.

Utilizatorul este responsabil pentru orice diminuare a valorii Produselor, ca o consecinţă a manipulării acestora în alt mod decât cel necesar pentru a se familiariza cu natura, proprietăţile şi funcţionalitatea Produsului.

Vânzătorul va returna Preţul folosind aceeași metodă de plată pe care a folosit-o Utilizatorul, după cum urmează:

·        pentru Comenzile achitate prin ramburs sau Card bancar, prin virament bancar sau mandat poștal la solicitarea clientului. În cazul in care clientul nu precizează modul in care sa-i fie returnat prețul comenzii, prețul îi va fi restituit prin mandat poștal;

·         pentru Comenzile achitate în regim ramburs, prin restituirea sumei în contul bancar transmis de Utilizator, care trebuie să fie exprimat în RON.

Utilizatorul are obligaţia imediată, dar nu mai târziu de 14 zile calendaristice de la data în care a informat Vânzătorul de retragerea din Contractul la Distanţă, să restituie Produsul Vânzătorului sau să-l pună la dispoziţia persoanei îndreptăţite de Vânzător să-l preia.

9.1.2 Excepţii de la dreptul de retragere din Contractul la Distanţă

Pentru claritate, conform dispozițiilor art. 16 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, sunt exceptate de la dreptul de retragere din contractul la distanţă următoarele:

·         contractele de prestări de servicii, după prestarea completă a serviciilor, dacă executarea a început cu acordul prealabil expres al clientului şi după ce acesta a confirmat că a luat cunoștință de faptul că își va pierde dreptul la retragere după executarea completă a contractului de către vânzător;

·         furnizarea de produse şi/sau servicii al căror preț depinde de fluctuațiile de pe piața financiară pe care vânzătorul nu le poate controla și care pot avea loc pe parcursul perioadei de retragere;

·         furnizarea de produse confecționate după specificațiile prezentate de cumpărător sau personalizate în mod clar;

·         furnizarea de produse care sunt susceptibile a se deteriora sau a expira rapid;

·         furnizarea de produse sigilate care nu pot fi returnate din motive de protecție a sănătății sau din motive de igienă şi care au fost desigilate de cumpărător;

·         furnizarea de produse care sunt, după livrare, potrivit naturii acestora, inseparabil amestecate cu alte elemente;

·         furnizarea de băuturi alcoolice al căror preț a fost convenit în momentul încheierii contractului, a căror livrare nu poate fi efectuată înainte de 30 (treizeci) de zile și a căror valoare reală depinde de fluctuațiile de pe piață pe care Vânzătorul nu le poate controla;

·         contractele în cazul cărora clientul a solicitat în mod special vânzătorului să se deplaseze la domiciliul său pentru a efectua lucrări urgente de reparație sau de întreținere. Dacă, cu ocazia unei astfel de vizite, vânzătorul prestează alte servicii în afara celor solicitate în mod expres de cumpărător sau furnizează alte produse decât piesele de schimb indispensabile pentru executarea lucrărilor de întreținere sau de reparație, dreptul de retragere se aplică respectivelor servicii sau produse suplimentare;

·         furnizarea de înregistrări audio sau video sigilate sau de programe informatice sigilate care au fost desigilate după livrare;

·         furnizarea de ziare, periodice şi reviste, cu excepția contractelor de abonament pentru furnizarea de astfel de publicații;

·         furnizarea de conținut digital care nu este livrat pe un suport material, dacă prestarea a început cu acordul prealabil expres al clientului şi după ce acesta a confirmat că a luat cunoștință de faptul că își va pierde dreptul la retragere.

9.2    Politica de Retur

9.2.1 Aspecte generale

Utilizatorul se obligă sa achite costurile necesare returnării Produselor.

9.2.3 Condiții de returnare a produselor

Prevederi generale

În orice situație de returnare a Produselor, acestea trebuie sa fie în aceeași stare în care au fost trimise Utilizatorului, împreună cu toate accesoriile şi documentele care au însoțit Produsul respectiv (i.e. factură, certificat de garanție, etc.).

Produsele trebuie să fie returnate în aceeași condiție în care au fost primite de către Utilizator și anume fără defecte (cu excepția viciilor ascunse și exceptând defectele deja semnalate anterior de către Utilizator în corespondența purtată cu Departamentul CS).

Produsele ce constituie un set trebuie returnate ca set.

În cazul în care o Comandă, la care s-a oferit unul sau mai multe Produse cadou, este returnată integral, Utilizatorul este obligat să returneze şi Produsul cadou în starea lui originală, respectiv nedeteriorată și cu ambalajul sigilat.

Situații particular

Categoria „Cărți”

Cărțile nu trebuie sa aibă colturile îndoite, cotorul deteriorat, pete pe coperta sau pe pagini, ori foi rupte.

Condiții generale

Utilizatorul poate returna Produsele în termen de 30 de zile calendaristice din momentul în care acestea i-au fost livrate prin intermediul curierului.

În acest sens, Utilizatorul este obligat să completeze formularul de retur și să-l trimită Societatii cel târziu în a 30-a zi calendaristică de la data livrării de către Curier. Cererile formulate peste termenul indicat mai sus nu vor avea niciun efect juridic.

Toate produsele pe care Utilizatorul le returnează trebuie să fie în aceeași stare în care acesta le-a primit, însoțite de etichetele inițiale, intacte, de certificatul de garanție în original, după caz, precum și de toate celelalte documentele care au însoțit Produsul livrat.

În cazul în care Utilizatorul a achiziționat mai multe produse de același fel și optează pentru a le returna pe toate, doar unul din Produse poate fi desigilat.

Societatea nu acceptă retururi cu privire la Produse care prezintă cel puțin una din următoarele caracteristici:

·         au fost efectuate intervenții neautorizate asupra Produsului;

·         au ambalajul deteriorat sau incomplet;

·         au urme de uzură sau folosire excesivă;

·         au zgârieturi, ciobituri, lovituri sau semne de expunere la șocuri mecanice/electrice;

·         nu au toate accesoriile primite în pachetul în care au fost livrate;

·         Produsul a făcut parte dintr-o comandă specială (comanda specială este aceea care vizează un produs care nu face parte din stocul uzual al Furnizorului, dar care poate fi livrat pe baza unei comenzi ferme și a plății unui avans din partea Utilizatorul;

·         îndeplinesc una din condițiile specifice, în funcție de tipul produsului.

Prevederile din această Politică nu limitează în niciun fel drepturile garantate clientului în baza:

(a) Legii nr. 449/2003 privind vânzarea de produse şi garanţii asociate – pentru produsele care sunt acoperite de garanţie – pentru neconformitatea produselor

(b) garanţii – pentru produsele acoperite de garanţie, pentru defectele de calitate

(c) dreptul de a retrage contractul de vânzare ca urmare a Ordonanţei de Urgenţă 34/2014 privind drepturile consumatorilor, sub efectele contractelor încheiate cu profesionişti.

II. Termeni şi condiţii privind returul

1. Societatea va accepta ca retur produsele care

a) sunt în ambalajul original (nedesfăcut) şi nu sunt deteriorate si nici nu prezinta semne de uzură, respectiv în starea în care au fost livrate Clientului;

b) nu sunt in ambalajul original (in aceasta categorie sunt incluse si produsele care sunt returnate în ambalajul original, dar acesta este deschis) şi prezintă doar semne în urma manevrării, necesare pentru a stabili natura, caracteristicile şi funcţionalitatea produselor atunci când acestea au fost despachetate şi asamblate. Clientul are astfel posibilitatea de a vedea şi testa bunurile acasă, fără a le folosi.

2. Societatea va rambursa contravaloarea bunurilor menţionate anterior, în următorul mod:

În cazul în care produsele nu sunt folosite şi sunt în ambalajul original, aşa cum este prevăzut în secţiunea II.1.a. de mai sus, returul se poate face în interval de 30 zile de la data la care bunurile au fost achizitionate, livrate sau ridicate.

II.1.b (produsele sunt murdare, deteriorate, zgâriate, ciobite, prezintă semne de spălare sau alte daune). Consumatorul este responsabil doar în ceea ce privește diminuarea valorii produselor rezultată din manipularea acestora, diferit de ceea ce este necesar pentru determinarea naturii, caracteristicilor și funcționării produselor. Diminuarea valorii produselor nu trebuie să fie descurajantă pentru consumator în a-și exercita dreptul de retragere. Cu toate acestea, dacă se ia decizia de a accepta returul acestor produse, Societatea îşi rezervă dreptul de a reduce suma rambursată, într-o manieră care să reflecte reducerea valorii produselor. Valoarea rambursată va fi stabilită in functie de perioada de timp în care produsul returnat a fost folosit, precum si de uzura produsului. Valoarea rambursului va scădea cu cât produsul a fost folosit pentru o perioadă mai indelungata iar semnele uzurii produsului sunt evidente, astfel valoarea rambursului este cea mai mica.

9.2.4 Rambursarea costurilor suportate de către Utilizator în legătură cu achiziția Produselor returnate

Pentru retururile acceptate integral de către Societatea, Utilizatorului îi va fi rambursat, în interval de 30 de zile calendaristice de la data la care Societatea este informată de către Utilizator cu privire la decizia acestuia de a returna Produsele, prețul produselor returnate.

Sumele în cauză vor fi returnate după cum urmează:

·        pentru Comenzile achitate prin ramburs sau Card bancar, prin virament bancar sau mandat poștal la solicitarea clientului. În cazul in care clientul nu precizează modul in care sa-i fie returnat prețul comenzii, prețul îi va fi restituit prin mandat poștal;

·         pentru Comenzile achitate cu card online, prin restituire în contul din care a fost efectuată plata.

Cheltuielile de transport legate de returul produselor vor fi suportate integral de către Vânzător.

 10. PROPRIETATEA INTELECTUALĂ

Drepturile exclusive asupra Conținutului pus la dispoziție/afișat prin intermediul www.remediiuitate.ro de către Vânzător sau contractorii acestuia, în special drepturile de autor, numele şi sigla www.remediiuitate.ro (marca comercială), elementele grafice ale acestuia, software-ul precum și drepturile asupra bazelor de date sunt supuse protecției juridice și sunt proprietatea Vânzătorului sau a furnizorilor/partenerilor săi contractuali. Utilizatorul are dreptul să folosească Conținutul de mai sus, gratuit, dar numai pentru uz personal și exclusiv pentu utilizarea corectă a www.remediiuitate.ro.

Utilizatorul nu are dreptul în special să traducă, să adapteze, să modifice, sau să facă orice fel de modificări şi nici să utilizeze www.remediiuitate.ro pentru realizarea propriului profit.

 11. EXONERAREA DE RĂSPUNDERE

Societatea nu garantează că platforma www.remediiuitate.ro, serverele pe care este găzduită sau e-mailurile trimise de Societate sunt fără viruși sau alte componente informatice cu caracter potențial dăunător, că nu conține erori, omisiuni, defecțiuni, întârzieri sau întreruperi în operare sau transmitere, căderi de linie sau orice alți factori similari cu efect perturbator. Utilizatorul folosește platforma www.remediiuitate.ro pe riscul propriu, Societatea fiind exonerată de orice răspundere pentru eventualele daune directe sau indirecte cauzate de utilizarea sau accesarea/vizitarea www.remediiuitate.ro sau ca urmare a utilizării informațiilor de pe platforma www.remediiuitate.ro. Societatea nu este răspunzătoare de erorile sau omisiunile care pot interveni în redactarea sau prezentarea materialelor de pe site.

Informațiile incluse în www.remediiuitate.ro au caracter informativ și sunt puse la dispoziție cu bună credință, din surse pe care Vânzătorul le consideră de încredere. În cazul în care vreunul dintre articolele publicate sau orice altă informație intră sub incidența Legii nr. 8 din 1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, Utilizatorul este rugat să aducă acest fapt la cunoștința Vânzătorului la adresa george@remediiuitate.ro, pentru a putea fi luate măsurile legale necesare, dacă este cazul.

Societatea nu răspunde de nicio pierdere, costuri, procese, pretenții, cheltuieli sau alte răspunderi, în cazul în care acestea sunt cauzate direct de nerespectarea Termenilor şi Condițiilor.

Societatea nu răspunde pentru prejudiciile create ca urmare a nefuncționării platformei www.remediiuitate.ro, precum şi pentru cele rezultând din imposibilitatea de accesare a anumitor link-uri publicate pe platforma www.remediiuitate.ro.

În fiecare caz privind stabilirea răspunderii Vânzătorului, a angajaților săi, a reprezentanților autorizați și/sau a plenipotențiarilor, răspunderea față de Consumator, indiferent de temeiul său juridic, este limitată la valoarea Prețului din Contractul la Distanţă.

 12. FORŢA MAJORĂ

Niciuna din părţile Contractului la Distanță nu răspunde de neexecutarea la termen – total sau parțial - a oricărei obligații care îi revine în baza Contractului la Distanță, daca neexecutarea obligației respective a fost cauzată de forța majoră. În sensul prezentului articol, forța majoră reprezintă un eveniment independent de voința părților, imprevizibil și insurmontabil, care nu se datorează intenției sau culpei acestora, intervenit după intrarea în vigoare a Contractului la Distanță și care împiedică părţile contractante să-şi execute, total sau parțial, obligațiile asumate. Sunt considerate asemenea evenimente conflictele armate, mișcările sociale, incendiile, inundațiile sau orice alte calamități naturale sau restricții apărute ca urmare a unei carantine sau a unui embargo, enumerarea neavând un caracter limitativ, ci enunțiativ. Conflictele de muncă nu reprezintă forță majoră. Nu este considerat caz de forță majoră un eveniment asemănător celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor oricăreia dintre părți.

Partea care invocă evenimentul de forță majoră este obligată să notifice cealaltă parte în termen de 5 zile calendaristice de la data producerii evenimentului şi să furnizeze înăuntrul acestui termen dovezi necesare în acest sens. De asemenea, partea care a invocat forță majoră este obligată să informeze cealaltă parte cu privire la încetarea cazului de forță majoră. În situația în care nu se face notificarea, partea care invocă apariția evenimentului de forță majoră va răspunde pentru toate prejudiciile ivite ca urmare a omisiunii notificării cu privire la producerea/încetarea cazului de forță majora.

Dacă în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data producerii lui, respectivul eveniment de forță majoră nu încetează, fiecare parte a Contractului la Distanță va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a Contractului la Distanță, fără ca vreuna din părți să poată pretinde celeilalte daune-interese.

 14. LEGEA APLICABILĂ. SOLUŢIONAREA DISPUTELOR

14.1.  Legea aplicabilă

Contractul la Distanță va fi guvernat şi interpretat în conformitate cu legea română.

14.2.   Soluționarea Disputelor

Părţile Contractului la Distanță vor depune toate eforturile pentru a soluționa pe cale amiabilă orice dispută decurgând din încheierea şi executarea Contractului la Distanță.

În cazul în care acest lucru nu este posibil, litigiul va fi înaintat spre soluționare instanțelor competente din România, fără ca prin aceasta să se restrângă dreptul Consumatorului în a recurge la modalitatea alternativă de soluționare a disputelor, prin accesarea portalurilor http://ec.europa.eu/consumers/odr/ şi/sau www.anpc.ro.

 15. DISPOZIŢII FINALE

15.1.   Aspecte generale

Nulitatea oricărei clauze a Termenilor şi Condițiilor www.remediiuitate.ro, parțială sau integrală, nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze sau părți de clauze ale Termenilor şi Condițiilor www.remediiuitate.ro. Clauza inoperantă sau nemenționată va fi înlocuită cu o clauză corespunzătoare care, în măsura acceptabilă legal, se apropie cel mai mult de ceea ce a fost intenționat sau, urmărind concepția şi exprimarea Termenilor şi Condițiilor www.remediiuitate.ro, se obține ceea ce se intenționează după avizarea despre clauza lipsă sau inoperantă.

Prevederile Termenilor şi Condițiilor www.remediiuitate.ro se completează cu dispozițiile Legislației Incidente.

Contractul la Distanță este încheiat în limba română. Confirmarea către Utilizator a prevederilor Contractului la Distanță încheiat se face prin trimiterea unui e-mail sau telefon către Utilizator cu confirmarea înregistrării Comenzii plasate.