9. RETRAGEREA DIN CONTRACTUL LA DISTANŢĂ. POLITICA DE RETUR A WWW.REMEDIIUITATE.RO

9.1.   Retragerea din Contractul la Distanţă

9.1.1 Prevederi Generale

Utilizatorul are dreptul de a se retrage din Contractul la Distanţă, fără a preciza motivele şi fără să suporte orice fel de cheltuieli, altele decât cele prevăzute de lege. Pentru exercitarea dreptului de retragere în termenul prevăzut de Legislaţia Incidentă, Utilizatorul trebuie să informeze Vânzătorul cu privire la dreptul de a se retrage utilizând o declarație neechivocă, care poate fi trimisa direct prin e-mail la adresa: george@remediiuitate.ro.

Perioada de retragere din Contractul la Distanţă este de 30 zile şi începe de la data la care Produsul a fost preluat de Utilizator sau de către o parte terță desemnată de acesta, alta decât Curierul, iar în cazul unui Contract la Distanţă care include mai multe Produse care sunt livrate separat, în loturi sau părţi, de la intrarea în posesie a ultimului Produs lot sau parte.

Vânzătorul are obligaţia de a comunica Utilizatorului confirmarea de primire a retragerii, iar în termen de cel mult 14 zile calendaristice de la primirea din partea Utilizatorului a declaraţiei de rezoluţiune a Contractului la Distanţă, va restitui acestuia, în principiu, toate plățile efectuate de acesta, cu excepția costurilor suplimentare ce rezultă din modul de livrare ales de Utilizator.

Utilizatorul este responsabil pentru orice diminuare a valorii Produselor, ca o consecinţă a manipulării acestora în alt mod decât cel necesar pentru a se familiariza cu natura, proprietăţile şi funcţionalitatea Produsului.

Vânzătorul va returna Preţul folosind aceeași metodă de plată pe care a folosit-o Utilizatorul, după cum urmează:

 .       pentru Comenzile achitate prin ramburs sau Card bancar, prin virament bancar sau mandat poștal la solicitarea clientului. În cazul in care clientul nu precizează modul in care sa-i fie returnat prețul comenzii, prețul îi va fi restituit prin mandat poștal;

·         pentru Comenzile achitate în regim ramburs, prin restituirea sumei în contul bancar transmis de Utilizator, care trebuie să fie exprimat în RON.

Utilizatorul are obligaţia imediată, dar nu mai târziu de 14 zile calendaristice de la data în care a informat Vânzătorul de retragerea din Contractul la Distanţă, să restituie Produsul Vânzătorului sau să-l pună la dispoziţia persoanei îndreptăţite de Vânzător să-l preia.

9.1.2 Excepţii de la dreptul de retragere din Contractul la Distanţă

Pentru claritate, conform dispozițiilor art. 16 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, sunt exceptate de la dreptul de retragere din contractul la distanţă următoarele:

·         contractele de prestări de servicii, după prestarea completă a serviciilor, dacă executarea a început cu acordul prealabil expres al clientului şi după ce acesta a confirmat că a luat cunoștință de faptul că își va pierde dreptul la retragere după executarea completă a contractului de către vânzător;

·         furnizarea de produse şi/sau servicii al căror preț depinde de fluctuațiile de pe piața financiară pe care vânzătorul nu le poate controla și care pot avea loc pe parcursul perioadei de retragere;

·         furnizarea de produse confecționate după specificațiile prezentate de cumpărător sau personalizate în mod clar;

·         furnizarea de produse care sunt susceptibile a se deteriora sau a expira rapid;

·         furnizarea de produse sigilate care nu pot fi returnate din motive de protecție a sănătății sau din motive de igienă şi care au fost desigilate de cumpărător;

·         furnizarea de produse care sunt, după livrare, potrivit naturii acestora, inseparabil amestecate cu alte elemente;

·         furnizarea de băuturi alcoolice al căror preț a fost convenit în momentul încheierii contractului, a căror livrare nu poate fi efectuată înainte de 30 (treizeci) de zile și a căror valoare reală depinde de fluctuațiile de pe piață pe care Vânzătorul nu le poate controla;

·         contractele în cazul cărora clientul a solicitat în mod special vânzătorului să se deplaseze la domiciliul său pentru a efectua lucrări urgente de reparație sau de întreținere. Dacă, cu ocazia unei astfel de vizite, vânzătorul prestează alte servicii în afara celor solicitate în mod expres de cumpărător sau furnizează alte produse decât piesele de schimb indispensabile pentru executarea lucrărilor de întreținere sau de reparație, dreptul de retragere se aplică respectivelor servicii sau produse suplimentare;

·         furnizarea de înregistrări audio sau video sigilate sau de programe informatice sigilate care au fost desigilate după livrare;

·         furnizarea de ziare, periodice şi reviste, cu excepția contractelor de abonament pentru furnizarea de astfel de publicații;

·         furnizarea de conținut digital care nu este livrat pe un suport material, dacă prestarea a început cu acordul prealabil expres al clientului şi după ce acesta a confirmat că a luat cunoștință de faptul că își va pierde dreptul la retragere.

9.2    Politica de Retur

9.2.1 Aspecte generale

Utilizatorul se obligă sa achite costurile necesare returnării Produselor.

9.2.3 Condiții de returnare a produselor

Prevederi generale

În orice situație de returnare a Produselor, acestea trebuie sa fie în aceeași stare în care au fost trimise Utilizatorului, împreună cu toate accesoriile şi documentele care au însoțit Produsul respectiv (i.e. factură, certificat de garanție, etc.).

Produsele trebuie să fie returnate în aceeași condiție în care au fost primite de către Utilizator și anume fără defecte (cu excepția viciilor ascunse și exceptând defectele deja semnalate anterior de către Utilizator în corespondența purtată cu Departamentul CS).

Produsele ce constituie un set trebuie returnate ca set.

În cazul în care o Comandă, la care s-a oferit unul sau mai multe Produse cadou, este returnată integral, Utilizatorul este obligat să returneze şi Produsul cadou în starea lui originală, respectiv nedeteriorată și cu ambalajul sigilat.

Situații particular

Categoria „Cărți”

Cărțile nu trebuie sa aibă colturile îndoite, cotorul deteriorat, pete pe coperta sau pe pagini, ori foi rupte.

Condiții generală

Utilizatorul poate returna Produsele în termen de 30 de zile calendaristice din momentul în care acestea i-au fost livrate prin intermediul curierului.

În acest sens, Utilizatorul este obligat să completeze formularul de retur și să-l trimită Societatii cel târziu în a 30-a zi calendaristică de la data livrării de către Curier. Cererile formulate peste termenul indicat mai sus nu vor avea niciun efect juridic.

Toate produsele pe care Utilizatorul le returnează trebuie să fie în aceeași stare în care acesta le-a primit, însoțite de etichetele inițiale, intacte, de certificatul de garanție în original, după caz, precum și de toate celelalte documentele care au însoțit Produsul livrat.

În cazul în care Utilizatorul a achiziționat mai multe produse de același fel și optează pentru a le returna pe toate, doar unul din Produse poate fi desigilat.

Societatea nu acceptă retururi cu privire la Produse care prezintă cel puțin una din următoarele caracteristici:

·         au fost efectuate intervenții neautorizate asupra Produsului;

·         au ambalajul deteriorat sau incomplet;

·         au urme de uzură sau folosire excesivă;

·         au zgârieturi, ciobituri, lovituri sau semne de expunere la șocuri mecanice/electrice;

·         nu au toate accesoriile primite în pachetul în care au fost livrate;

·         Produsul a făcut parte dintr-o comandă specială (comanda specială este aceea care vizează un produs care nu face parte din stocul uzual al Furnizorului, dar care poate fi livrat pe baza unei comenzi ferme și a plății unui avans din partea Utilizatorul;

·         îndeplinesc una din condițiile specifice, în funcție de tipul produsului.

Prevederile din această Politică nu limitează în niciun fel drepturile garantate clientului în baza:

(a) Legii nr. 449/2003 privind vânzarea de produse şi garanţii asociate – pentru produsele care sunt acoperite de garanţie – pentru neconformitatea produselor

(b) garanţii – pentru produsele acoperite de garanţie, pentru defectele de calitate

(c) dreptul de a retrage contractul de vânzare ca urmare a Ordonanţei de Urgenţă 34/2014 privind drepturile consumatorilor, sub efectele contractelor încheiate cu profesionişti.

II. Termeni şi condiţii privind returul

1. Societatea va accepta ca retur produsele care

a) sunt în ambalajul original (nedesfăcut) şi nu sunt deteriorate si nici nu prezinta semne de uzură, respectiv în starea în care au fost livrate Clientului;

b) nu sunt in ambalajul original (in aceasta categorie sunt incluse si produsele care sunt returnate în ambalajul original, dar acesta este deschis) şi prezintă doar semne în urma manevrării, necesare pentru a stabili natura, caracteristicile şi funcţionalitatea produselor atunci când acestea au fost despachetate şi asamblate. Clientul are astfel posibilitatea de a vedea şi testa bunurile acasă, fără a le folosi.

2. Societatea va rambursa contravaloarea bunurilor menţionate anterior, în următorul mod:

În cazul în care produsele nu sunt folosite şi sunt în ambalajul original, aşa cum este prevăzut în secţiunea II.1.a. de mai sus, returul se poate face în interval de 30 zile de la data la care bunurile au fost achizitionate, livrate sau ridicate.

II.1.b (produsele sunt murdare, deteriorate, zgâriate, ciobite, prezintă semne de spălare sau alte daune). Consumatorul este responsabil doar în ceea ce privește diminuarea valorii produselor rezultată din manipularea acestora, diferit de ceea ce este necesar pentru determinarea naturii, caracteristicilor și funcționării produselor. Diminuarea valorii produselor nu trebuie să fie descurajantă pentru consumator în a-și exercita dreptul de retragere. Cu toate acestea, dacă se ia decizia de a accepta returul acestor produse, Societatea îşi rezervă dreptul de a reduce suma rambursată, într-o manieră care să reflecte reducerea valorii produselor. Valoarea rambursată va fi stabilită in functie de perioada de timp în care produsul returnat a fost folosit, precum si de uzura produsului. Valoarea rambursului va scădea cu cât produsul a fost folosit pentru o perioadă mai indelungata iar semnele uzurii produsului sunt evidente, astfel valoarea rambursului este cea mai mica.

9.2.4 Rambursarea costurilor suportate de către Utilizator în legătură cu achiziția Produselor returnate

Pentru retururile acceptate integral de către Societatea, Utilizatorului îi va fi rambursat, în interval de 14 de zile calendaristice de la data la care Societatea este informată de către Utilizator cu privire la decizia acestuia de a returna Produsele, prețul produselor returnate.

Sumele în cauză vor fi returnate după cum urmează:

 .       pentru Comenzile achitate prin ramburs sau Card bancar, prin virament bancar sau mandat poștal la solicitarea clientului. În cazul in care clientul nu precizează modul in care sa-i fie returnat prețul comenzii, prețul îi va fi restituit prin mandat poștal;

·         pentru Comenzile achitate cu card online, prin restituire în contul din care a fost efectuată plata.

Cheltuielile de transport legate de returul produselor vor fi suportate integral de către Vânzător.